2017/9/16 Stage2

1 400sky 26.74 Entry to Stage3
1 HIRO1008 26.74 Entry to Stage3
1 haruyan 26.74 Entry to Stage3
1 iraizya 26.74 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.74 Entry to Stage3
1 nuclear39 26.74 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.74 Entry to Stage3
1 paln2580 26.74 Entry to Stage3
1 qlo44scar 26.74 Entry to Stage3
1 rgi091 26.74 Entry to Stage3
1 rusapinkai 26.74 Entry to Stage3
1 superotousan 26.74 Entry to Stage3
13 Nakajin88 16.26 $4
14 PariColle 15.71
15 kesotox 15.21
16 settiman 1.00
17 SAEC308 1.00
18 clubman2929 1.00
19 shadows845 1.00
20 hidenori0313 1.00
21 nonrio 1.00
22 osho6 1.00
23 vivienne0921 1.00
24 massan7 1.00
25 katuki62 1.00
26 swingcard 1.00
27 fiat.678 1.00
28 yumekamome 1.00
29 hide3298 1.00
30 cocotomimi 1.00
31 koshism01 1.00
32 Sh!ppai 1.00
33 Reiji.Kiko 1.00
34 Shinji777 1.00
35 Shot-A0033 1.00
36 maiuepomu 1.00
37 k-toku 1.00
38 trad_mac 1.00
39 pokarinjpt2 1.00
40 KaLiNSKa 1.00
41 Wakaba0816 1.00
42 stlkensei 1.00
43 Kimihiko 1.00
44 unko333 1.00
45 bigtree622 1.00
46 jpmm812 1.00
47 keisuke34110 1.00
48 hide-333 1.00
49 marshal_024 1.00
50 hiro119 1.00
51 alena0825 1.00
52 KYABARIA.jp 1.00
53 makomichi 1.00
54 Gropp31 1.00
55 namazu66 1.00
56 Raika_364 1.00
57 rectangleAA 1.00
58 huruhi 1.00
59 Tom ko24200 1.00
60 daichi_stars 1.00
61 r11211129 1.00
62 V-THANDER 1.00