2017/9/15 Stage2

1 TTOOTTOOTT 26.05 Entry to Stage3
1 gvkjzb 26.05 Entry to Stage3
1 massan7 26.05 Entry to Stage3
1 namazu66 26.05 Entry to Stage3
1 shadows845 26.05 Entry to Stage3
1 takahito1986 26.05 Entry to Stage3
1 yumekamome 26.05 Entry to Stage3
8 mori_no_kuma 16.43 $8
9 morihouse 15.55
10 Masa2010jp 14.80
11 hybridge 1.00
12 400sky 1.00
13 hide3298 1.00
14 cocotomimi 1.00
15 mikanpoker 1.00
16 Mangu_nakano 1.00
17 superotousan 1.00
18 unko333 1.00
19 rgi091 1.00
20 osho6 1.00
21 hide-333 1.00
22 moon1963 1.00
23 jpmm812 1.00
24 ARU791017 1.00
25 Gatshot787 1.00
26 Gropp31 1.00
27 koki873 1.00
28 pokarinjpt2 1.00
29 GenHayao 1.00
30 ysatousuke 1.00
31 SAEC308 1.00
32 Shot-A0033 1.00
33 Quantum_Au 1.00
34 huruhi 1.00
35 Reiji.Kiko 1.00
36 kanagawa70 1.00
37 nonrio 1.00
38 ALLINOKO 1.00
39 luke sato 1.00