2017/9/15 Stage2

1 ARU791017 25.51 Entry to Stage3
1 cocotomimi 25.51 Entry to Stage3
1 gvkjzb 25.51 Entry to Stage3
1 iraizya 25.51 Entry to Stage3
1 moon1963 25.51 Entry to Stage3
1 msnhrt 25.51 Entry to Stage3
1 rgi091 25.51 Entry to Stage3
1 righthorizon 25.51 Entry to Stage3
1 tomp111 25.51 Entry to Stage3
10 mikanpoker 15.83 $0
11 kanagawa70 15.14
12 unko333 1.00
13 PankunJ73 1.00
14 superotousan 1.00
15 jpmm812 1.00
16 Utyujin 1.00
17 keygnu5963 1.00
18 mug_toro 1.00
19 SAEC308 1.00
20 hide3298 1.00
21 GenHayao 1.00
22 ysatousuke 1.00
23 massan7 1.00
24 400sky 1.00
25 milijulie 1.00
26 icecremer 1.00
27 Mangu_nakano 1.00
28 Quantum_Au 1.00
29 namazu66 1.00
30 osho6 1.00
31 pokarinjpt2 1.00
32 starryeye777 1.00
33 trad_mac 1.00
34 huruhi 1.00
35 megannee 1.00
36 shadows845 1.00
37 mori_no_kuma 1.00
38 Shot-A0033 1.00
39 TTOOTTOOTT 1.00
40 daisuke2140 1.00
41 Reiji.Kiko 1.00
42 Gropp31 1.00
43 kesotox 1.00
44 hide-333 1.00
45 naakun 1.00