2017/9/14 Stage2

1 GenHayao 25.73 Entry to Stage3
1 Nakajin88 25.73 Entry to Stage3
1 SAEC308 25.73 Entry to Stage3
1 jpmm812 25.73 Entry to Stage3
1 namazu66 25.73 Entry to Stage3
1 shadows845 25.73 Entry to Stage3
7 superotousan 16.40 $8
8 yebisu840 15.41
9 hide3298 1.00
10 massan7 1.00
11 kensui 1.00
12 400sky 1.00
13 SushiNeko 1.00
14 Shot-A0033 1.00
15 unko333 1.00
16 Yoshi!!33333 1.00
17 tobisakihiro 1.00
18 Reiji.Kiko 1.00
19 TTOOTTOOTT 1.00
20 gvkjzb 1.00
21 cocotomimi 1.00
22 hidenori0313 1.00
23 pokarinjpt2 1.00
24 mikanpoker 1.00
25 yasu925 1.00
26 jackie1109 1.00
27 puroppu1966 1.00
28 Quantum_Au 1.00
29 b.p.m888 1.00
30 StRegis162 1.00
31 yumekamome 1.00
32 osho6 1.00
33 KH scratch 1.00
34 V-THANDER 1.00