2017/9/13 Stage2

1 Reiji.Kiko 25.16 Entry to Stage3
1 griffon938 25.16 Entry to Stage3
1 gvkjzb 25.16 Entry to Stage3
1 ky1231 25.16 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.16 Entry to Stage3
1 righthorizon 25.16 Entry to Stage3
1 yumekamome 25.16 Entry to Stage3
1 tobisakihiro 25.16 Entry to Stage3
9 400sky 15.74 $0
10 cocotomimi 14.98
11 nobu2004 1.00
12 V-THANDER 1.00
13 b.p.m888 1.00
14 tama0105 1.00
15 mikanpoker 1.00
16 TTOOTTOOTT 1.00
17 Mangu_nakano 1.00
18 ALLINOKO 1.00
19 shadows845 1.00
20 yasu925 1.00
21 pokarinjpt2 1.00
22 hidenori0313 1.00
23 StRegis162 1.00
24 keygnu5963 1.00
25 Shot-A0033 1.00
26 hide3298 1.00
27 moon1963 1.00
28 yebisu840 1.00
29 gounn02 1.00
30 takamimo 1.00
31 GenHayao 1.00
32 namazu66 1.00
33 osho6 1.00
34 sou105 1.00
35 massan7 1.00
36 SAEC308 1.00
37 esu7739888 1.00
38 jpmm812 1.00
39 hokage.com 1.00
40 nokonoko 1.00