1988217866

2017/9/12 Stage2

1 Shot-A0033 26.05 Entry to Stage3
1 nicochan1ban 26.05 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.05 Entry to Stage3
1 raul isiara 26.05 Entry to Stage3
1 sou105 26.05 Entry to Stage3
1 yasu925 26.05 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.05 Entry to Stage3
8 osho6 16.43 $8
9 Nakajin88 15.55
10 Reiji.Kiko 14.80
11 kuriatsu0220 1.00
12 @moromin 1.00
13 bantatsu 1.00
14 minnieAK 1.00
15 aiuttt 1.00
16 Mangu_nakano 1.00
17 namazu66 1.00
18 unko333 1.00
19 hidenori0313 1.00
20 nobu2004 1.00
21 superotousan 1.00
22 NO-M0416 1.00
23 V-THANDER 1.00
24 hanyagon 1.00
25 nokonoko 1.00
26 400sky 1.00
27 massan7 1.00
28 shadows845 1.00
29 cocotomimi 1.00
30 SAEC308 1.00
31 hide3298 1.00
32 hiyokomaturi 1.00
33 ysatousuke 1.00
34 moon1963 1.00
35 GenHayao 1.00
36 msnhrt 1.00
37 NAC_00117 1.00
38 hottutashou 1.00
39 gvkjzb 1.00