2017/9/12 Stage2

1 cocotomimi 24.74 Entry to Stage3
1 gounn02 24.74 Entry to Stage3
1 hide3298 24.74 Entry to Stage3
1 lightboy2011 24.74 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 24.74 Entry to Stage3
1 shadows845 24.74 Entry to Stage3
1 unko333 24.74 Entry to Stage3
8 superotousan 15.62 $0
9 osho6 14.78
10 trad_mac 1.00
11 V-THANDER 1.00
12 hidenori0313 1.00
13 nobu2004 1.00
14 akirasu 1.00
15 StRegis162 1.00
16 Nakajin88 1.00
17 massan7 1.00
18 Reiji.Kiko 1.00
19 sha1479 1.00
20 TTOOTTOOTT 1.00
21 yebisu840 1.00
22 gvkjzb 1.00
23 oneoar 1.00
24 Mangu_nakano 1.00
25 nokonoko 1.00
26 GenHayao 1.00
27 hottutashou 1.00
28 yasu925 1.00
29 400sky 1.00
30 namazu66 1.00
31 Shot-A0033 1.00
32 hanagon 1.00
33 nuclear39 1.00
34 jpmm812 1.00
35 SAEC308 1.00