2017/9/11 Stage2

1 Reiji.Kiko 25.73 Entry to Stage3
1 gvkjzb 25.73 Entry to Stage3
1 kanagawa70 25.73 Entry to Stage3
1 massan7 25.73 Entry to Stage3
1 moon1963 25.73 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.73 Entry to Stage3
1 yasu925 25.73 Entry to Stage3
8 400sky 16.23 $6
9 genga-man 15.36
10 superotousan 1.00
11 kuriatsu0220 1.00
12 gounn02 1.00
13 V-THANDER 1.00
14 taka1102 1.00
15 shadows845 1.00
16 paeruzoku 1.00
17 rgi091 1.00
18 nokonoko 1.00
19 unko333 1.00
20 Mangu_nakano 1.00
21 hide3298 1.00
22 Shot-A0033 1.00
23 sou105 1.00
24 namazu66 1.00
25 SAEC308 1.00
26 trad_mac 1.00
27 Quantum_Au 1.00
28 hottutashou 1.00
29 mikanpoker 1.00
30 cocotomimi 1.00
31 sgwr 1.00
32 syu24 1.00
33 KYABARIA.jp 1.00
34 jpmm812 1.00
35 GenHayao 1.00
36 hidenori0313 1.00
37 tomoterada 1.00
38 osho6 1.00