2017/9/11 Stage2

1 SAEC308 24.74 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 24.74 Entry to Stage3
1 cocotomimi 24.74 Entry to Stage3
1 hottutashou 24.74 Entry to Stage3
1 sai405 24.74 Entry to Stage3
1 shadows845 24.74 Entry to Stage3
1 unko333 24.74 Entry to Stage3
8 hide3298 15.62 $0
9 gvkjzb 14.78
10 hidenori0313 1.00
11 nokonoko 1.00
12 msnhrt 1.00
13 pokarinjpt2 1.00
14 yasu925 1.00
15 moon1963 1.00
16 kuriatsu0220 1.00
17 GenHayao 1.00
18 400sky 1.00
19 V-THANDER 1.00
20 mikanpoker 1.00
21 keygnu5963 1.00
22 trad_mac 1.00
23 Mangu_nakano 1.00
24 jpmm812 1.00
25 massan7 1.00
26 namazu66 1.00
27 kanagawa70 1.00
28 tama0105 1.00
29 osho6 1.00
30 ysatousuke 1.00
31 Quantum_Au 1.00
32 superotousan 1.00
33 sou105 1.00
34 makati757 1.00
35 genga-man 1.00