2017/9/10 Stage2

1 400sky 25.73 Entry to Stage3
1 GenHayao 25.73 Entry to Stage3
1 Mastermoto#1 25.73 Entry to Stage3
1 cocotomimi 25.73 Entry to Stage3
1 gvkjzb 25.73 Entry to Stage3
1 namazu66 25.73 Entry to Stage3
1 osho6 25.73 Entry to Stage3
8 righthorizon 16.23 $6
9 shadows845 15.36
10 trad_mac 1.00
11 V-THANDER 1.00
12 msnhrt 1.00
13 mikanpoker 1.00
14 massan7 1.00
15 kanagawa70 1.00
16 moi-5-maru 1.00
17 hidenori0313 1.00
18 pokarinjpt2 1.00
19 ty37080 1.00
20 hottutashou 1.00
21 tama0105 1.00
22 KaLiNSKa 1.00
23 moon1963 1.00
24 sigareeeta 1.00
25 hybridge 1.00
26 yasu925 1.00
27 hide3298 1.00
28 tobisakihiro 1.00
29 SAEC308 1.00
30 donjyo11 1.00
31 Shot-A0033 1.00
32 superotousan 1.00
33 Reiji.Kiko 1.00
34 yohei0088 1.00
35 LUKEjp 1.00
36 nonrio 1.00
37 unko333 1.00
38 b.p.m888 1.00