1988217858

2017/9/8 Stage2

1 Reiji.Kiko 25.75 Entry to Stage3
1 SAEC308 25.75 Entry to Stage3
1 V-THANDER 25.75 Entry to Stage3
1 mikanpoker 25.75 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.75 Entry to Stage3
1 sarurururu 25.75 Entry to Stage3
1 superotousan 25.75 Entry to Stage3
1 yohei0088 25.75 Entry to Stage3
9 esu7739888 16.10 $4
10 TAATSU16 15.32
11 kanagawa70 1.00
12 unko333 1.00
13 k-toku 1.00
14 gvkjzb 1.00
15 Shot-A0033 1.00
16 trad_mac 1.00
17 trader0122 1.00
18 hide3298 1.00
19 KAZU04 1.00
20 400sky 1.00
21 cocotomimi 1.00
22 JazonSant 1.00
23 Mangu_nakano 1.00
24 osho6 1.00
25 hidenori0313 1.00
26 Masa2010jp 1.00
27 yumakurio 1.00
28 takagogo 1.00
29 pokarinjpt2 1.00
30 massan7 1.00
31 maki65535 1.00
32 shadows845 1.00
33 ARU791017 1.00
34 namazu66 1.00
35 Quantum_Au 1.00
36 nobu2004 1.00
37 sou105 1.00
38 naoshing 1.00
39 KaLiNSKa 1.00
40 hottutashou 1.00
41 ladyreika 1.00
42 meguruwoto 1.00