1988217853

2017/9/7 Stage2

1 400sky 26.05 Entry to Stage3
1 cocotomimi 26.05 Entry to Stage3
1 moshirobo 26.05 Entry to Stage3
1 nokonoko 26.05 Entry to Stage3
1 osho6 26.05 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.05 Entry to Stage3
1 unko333 26.05 Entry to Stage3
8 George wa833 16.43 $8
9 Nakajin88 15.55
10 ARU791017 14.80
11 yuriko168 1.00
12 shadows845 1.00
13 massan7 1.00
14 esu7739888 1.00
15 hide3298 1.00
16 tobisakihiro 1.00
17 Quantum_Au 1.00
18 msnhrt 1.00
19 KaLiNSKa 1.00
20 chisepyon 1.00
21 moon1963 1.00
22 superotousan 1.00
23 akirasu 1.00
24 tama0105 1.00
25 Shot-A0033 1.00
26 ZAKKY51 1.00
27 trad_mac 1.00
28 V-THANDER 1.00
29 SAEC308 1.00
30 yebisu840 1.00
31 gvkjzb 1.00
32 jpmm812 1.00
33 namazu66 1.00
34 Mangu_nakano 1.00
35 Reiji.Kiko 1.00
36 makati757 1.00
37 yasu925 1.00
38 hottutashou 1.00
39 gounn02 1.00