2017/9/6 Stage2

1 KaLiNSKa 25.46 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 25.46 Entry to Stage3
1 icecremer 25.46 Entry to Stage3
1 jpmm812 25.46 Entry to Stage3
1 nokonoko 25.46 Entry to Stage3
1 osho6 25.46 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.46 Entry to Stage3
1 takamimo 25.46 Entry to Stage3
9 kanagawa70 15.92 $2
10 V-THANDER 15.15
11 trad_mac 1.00
12 yuriko168 1.00
13 tama0105 1.00
14 naoshing 1.00
15 msnhrt 1.00
16 unko333 1.00
17 cocotomimi 1.00
18 hottutashou 1.00
19 atsunori1225 1.00
20 400sky 1.00
21 mikanpoker 1.00
22 SAEC308 1.00
23 shadows845 1.00
24 hidenori0313 1.00
25 oneofbinah 1.00
26 toku4949 1.00
27 yasu925 1.00
28 Mangu_nakano 1.00
29 namazu66 1.00
30 gvkjzb 1.00
31 mrboo6111 1.00
32 Taddy_Ocean 1.00
33 hide3298 1.00
34 hideki971 1.00
35 superotousan 1.00
36 massan7 1.00
37 Shot-A0033 1.00
38 maki65535 1.00
39 tobisakihiro 1.00
40 KOH_BAN 1.00
41 8197kotonoha 1.00