2017/9/4 Stage2

1 GenHayao 26.05 Entry to Stage3
1 clown716 26.05 Entry to Stage3
1 hide-333 26.05 Entry to Stage3
1 hidenori0313 26.05 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.05 Entry to Stage3
1 shadows845 26.05 Entry to Stage3
1 unko333 26.05 Entry to Stage3
8 Acai Brend 16.43 $8
9 yasu925 15.55
10 gvkjzb 14.80
11 yoshi52525 1.00
12 8197kotonoha 1.00
13 kanagawa70 1.00
14 KAZU04 1.00
15 k_k_hiroki 1.00
16 $uzukeika 1.00
17 400sky 1.00
18 Reiji.Kiko 1.00
19 hide3298 1.00
20 Shot-A0033 1.00
21 kuriatsu0220 1.00
22 hottutashou 1.00
23 Quantum_Au 1.00
24 mikanpoker 1.00
25 massan7 1.00
26 KaLiNSKa 1.00
27 namazu66 1.00
28 SAEC308 1.00
29 jpmm812 1.00
30 cocotomimi 1.00
31 take26 1.00
32 ossiiyy 1.00
33 tobisakihiro 1.00
34 hybridge 1.00
35 trad_mac 1.00
36 tama0105 1.00
37 moon1963 1.00
38 huruhi 1.00
39 ARU791017 1.00