2017/9/4 Stage2

1 kanagawa70 24.61 Entry to Stage3
1 massan7 24.61 Entry to Stage3
1 msnhrt 24.61 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 24.61 Entry to Stage3
1 sou105 24.61 Entry to Stage3
1 ysatousuke 24.61 Entry to Stage3
7 mikanpoker 15.71 $2
8 yuriko168 14.76
9 cocotomimi 1.00
10 namazu66 1.00
11 gvkjzb 1.00
12 OTAKU.jp 1.00
13 Shot-A0033 1.00
14 PankunJ73 1.00
15 400sky 1.00
16 trad_mac 1.00
17 8197kotonoha 1.00
18 huruhi 1.00
19 tobisakihiro 1.00
20 Reiji.Kiko 1.00
21 sai405 1.00
22 milijulie 1.00
23 yasu925 1.00
24 hide3298 1.00
25 hide-333 1.00
26 jpmm812 1.00
27 Quantum_Au 1.00
28 unko333 1.00
29 shadows845 1.00
30 nonrio 1.00
31 Acai Brend 1.00