1988217843

2017/9/3 Stage2

1 ARU791017 25.73 Entry to Stage3
1 hybridge 25.73 Entry to Stage3
1 kanagawa70 25.73 Entry to Stage3
1 namazu66 25.73 Entry to Stage3
1 osho6 25.73 Entry to Stage3
1 unko333 25.73 Entry to Stage3
7 pokarinjpt2 16.40 $8
8 V-THANDER 15.41
9 hide3298 1.00
10 mikanpoker 1.00
11 400sky 1.00
12 mori_no_kuma 1.00
13 Shot-A0033 1.00
14 jpmm812 1.00
15 sou105 1.00
16 love ootoya 1.00
17 superotousan 1.00
18 KAZU04 1.00
19 Mangu_nakano 1.00
20 trad_mac 1.00
21 8197kotonoha 1.00
22 yasu925 1.00
23 hide-333 1.00
24 hidenori0313 1.00
25 Reiji.Kiko 1.00
26 gvkjzb 1.00
27 ysatousuke 1.00
28 msnhrt 1.00
29 SAEC308 1.00
30 cocotomimi 1.00
31 Mastermoto#1 1.00
32 yoshi-dayo 1.00
33 GenHayao 1.00
34 massan7 1.00