2017/9/1 Stage2

1 KAZU04 25.16 Entry to Stage3
1 SAEC308 25.16 Entry to Stage3
1 cocotomimi 25.16 Entry to Stage3
1 gainare 25.16 Entry to Stage3
1 jpmm812 25.16 Entry to Stage3
1 noritama888 25.16 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.16 Entry to Stage3
1 tama0105 25.16 Entry to Stage3
9 Reiji.Kiko 15.74 $0
10 400sky 14.98
11 hide3298 1.00
12 V-THANDER 1.00
13 maki65535 1.00
14 gvkjzb 1.00
15 Gropp31 1.00
16 namazu66 1.00
17 Shot-A0033 1.00
18 Nakajin88 1.00
19 griffon938 1.00
20 mikanpoker 1.00
21 Mangu_nakano 1.00
22 8197kotonoha 1.00
23 superotousan 1.00
24 massan7 1.00
25 oneofbinah 1.00
26 rouletter72 1.00
27 yuriko168 1.00
28 Y.Ako0426 1.00
29 kakintsk 1.00
30 ossiiyy 1.00
31 sou105 1.00
32 esu7739888 1.00
33 Acai Brend 1.00
34 2jigenn 1.00
35 hottutashou 1.00
36 bantatsu 1.00
37 KaLiNSKa 1.00
38 nokonoko 1.00
39 takahashi777 1.00
40 yamatis 1.00