2017/8/30 Stage2

1 Quantum_Au 25.51 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.51 Entry to Stage3
1 bluesnow075 25.51 Entry to Stage3
1 cocotomimi 25.51 Entry to Stage3
1 k-toku 25.51 Entry to Stage3
1 kanagawa70 25.51 Entry to Stage3
1 maki65535 25.51 Entry to Stage3
1 namazu66 25.51 Entry to Stage3
1 shadows845 25.51 Entry to Stage3
10 b.p.m888 15.83 $0
11 pokarinjpt2 15.14
12 KAZU04 1.00
13 megannee 1.00
14 Mangu_nakano 1.00
15 SAEC308 1.00
16 hide3298 1.00
17 unko333 1.00
18 mikanpoker 1.00
19 jamjamboys 1.00
20 superotousan 1.00
21 osho6 1.00
22 gvkjzb 1.00
23 tama0105 1.00
24 400sky 1.00
25 Reiji.Kiko 1.00
26 jpmm812 1.00
27 yamatatsu 1.00
28 V-THANDER 1.00
29 hidenori0313 1.00
30 yamatis 1.00
31 ysatousuke 1.00
32 matsu455 1.00
33 yasu925 1.00
34 kou324 1.00
35 ossiiyy 1.00
36 massan7 1.00
37 trad_mac 1.00
38 KaLiNSKa 1.00
39 sou105 1.00
40 TTOOTTOOTT 1.00
41 keisuke34110 1.00
42 yoshi52525 1.00
43 abe1988jp 1.00
44 yuriko168 1.00
45 hottutashou 1.00