2017/8/28 Stage2

1 Nakajin88 25.73 Entry to Stage3
1 hidenori0313 25.73 Entry to Stage3
1 jpmm812 25.73 Entry to Stage3
1 k@eirikai 25.73 Entry to Stage3
1 kanagawa70 25.73 Entry to Stage3
1 nicochan1ban 25.73 Entry to Stage3
1 osho6 25.73 Entry to Stage3
8 gvkjzb 16.23 $6
9 nekorinten 15.36
10 8197kotonoha 1.00
11 400sky 1.00
12 V-THANDER 1.00
13 superotousan 1.00
14 mikanpoker 1.00
15 SAEC308 1.00
16 Shot-A0033 1.00
17 hide3298 1.00
18 shadows845 1.00
19 ysatousuke 1.00
20 vladic14 1.00
21 naoshing 1.00
22 KennieJP 1.00
23 pokarinjpt2 1.00
24 yasu925 1.00
25 abe1988jp 1.00
26 unko333 1.00
27 Reiji.Kiko 1.00
28 chisepyon 1.00
29 Mastermoto#1 1.00
30 b.p.m888 1.00
31 namazu66 1.00
32 Mangu_nakano 1.00
33 massan7 1.00
34 Gropp31 1.00
35 TimeDay883 1.00
36 nokonoko 1.00
37 hottutashou 1.00
38 howuleft? 1.00