2017/8/27 Stage2

1 400sky 25.73 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 25.73 Entry to Stage3
1 cocotomimi 25.73 Entry to Stage3
1 hottutashou 25.73 Entry to Stage3
1 massan7 25.73 Entry to Stage3
1 superotousan 25.73 Entry to Stage3
1 unko333 25.73 Entry to Stage3
8 howuleft? 16.23 $6
9 mikanpoker 15.36
10 hidenori0313 1.00
11 jpmm812 1.00
12 2jigenn 1.00
13 Shot-A0033 1.00
14 pokarinjpt2 1.00
15 hide3298 1.00
16 ossiiyy 1.00
17 noritama888 1.00
18 keisuke34110 1.00
19 t.kensaku 1.00
20 nicochan1ban 1.00
21 mori_no_kuma 1.00
22 ysatousuke 1.00
23 naoshing 1.00
24 lane.lane.k 1.00
25 ty37080 1.00
26 gvkjzb 1.00
27 kanagawa70 1.00
28 namazu66 1.00
29 8197kotonoha 1.00
30 b.p.m888 1.00
31 hide-333 1.00
32 Mastermoto#1 1.00
33 nekorinten 1.00
34 SAEC308 1.00
35 yasu925 1.00
36 moon1963 1.00
37 yama1215 1.00
38 sgwr 1.00