2017/8/25 Stage2

1 310tomo 25.46 Entry to Stage3
1 Foxy1029 25.46 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 25.46 Entry to Stage3
1 abe1988jp 25.46 Entry to Stage3
1 hottutashou 25.46 Entry to Stage3
1 jpmm812 25.46 Entry to Stage3
1 pp-mura 25.46 Entry to Stage3
1 tubasa_1002 25.46 Entry to Stage3
9 trad_mac 15.92 $2
10 SAEC308 15.15
11 hide-333 1.00
12 rouletter72 1.00
13 400sky 1.00
14 hide3298 1.00
15 NUDE TRUMP 1.00
16 maki65535 1.00
17 Free/g.style 1.00
18 unko333 1.00
19 superotousan 1.00
20 tobisakihiro 1.00
21 kawakqjta 1.00
22 nobu2004 1.00
23 Shot-A0033 1.00
24 namazu66 1.00
25 kanagawa70 1.00
26 Shinji777 1.00
27 shadows845 1.00
28 ARU791017 1.00
29 cocotomimi 1.00
30 V-THANDER 1.00
31 2jigenn 1.00
32 KH scratch 1.00
33 Nakajin88 1.00
34 nekorinten 1.00
35 nonrio 1.00
36 sgwr 1.00
37 massan7 1.00
38 Mangu_nakano 1.00
39 minnieAK 1.00
40 8197kotonoha 1.00
41 osho6 1.00