2017/8/21 Stage2

1 400sky 25.75 Entry to Stage3
1 GODDESS117 25.75 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 25.75 Entry to Stage3
1 Quantum_Au 25.75 Entry to Stage3
1 gvkjzb 25.75 Entry to Stage3
1 namazu66 25.75 Entry to Stage3
1 saison_d 25.75 Entry to Stage3
1 superotousan 25.75 Entry to Stage3
9 mikanpoker 16.10 $4
10 jpmm812 15.32
11 V-THANDER 1.00
12 hottutashou 1.00
13 nekorinten 1.00
14 Shot-A0033 1.00
15 GenHayao 1.00
16 hiroshi0818 1.00
17 mori_no_kuma 1.00
18 maestro1127 1.00
19 JazonSant 1.00
20 shinto.kom 1.00
21 esu7739888 1.00
22 Reiji.Kiko 1.00
23 rgi091 1.00
24 howuleft? 1.00
25 gainare 1.00
26 SAEC308 1.00
27 8197kotonoha 1.00
28 pokarinjpt2 1.00
29 massan7 1.00
30 Mastermoto#1 1.00
31 msnhrt 1.00
32 yebisu840 1.00
33 trad_mac 1.00
34 hide-333 1.00
35 ken463 1.00
36 ysatousuke 1.00
37 makomichi 1.00
38 osho6 1.00
39 tamurin 1.00
40 hide3298 1.00
41 abe1988jp 1.00
42 yasu.com 1.00