2017/8/18 Stage2

1 8197kotonoha 25.78 Entry to Stage3
1 TAATSU16 25.78 Entry to Stage3
1 kamex21 25.78 Entry to Stage3
1 koud0429 25.78 Entry to Stage3
1 mori_no_kuma 25.78 Entry to Stage3
1 nekorinten 25.78 Entry to Stage3
1 rgi091 25.78 Entry to Stage3
1 righthorizon 25.78 Entry to Stage3
1 sgwr 25.78 Entry to Stage3
10 310tomo 15.99 $2
11 hottutashou 15.29
12 aztecact 1.00
13 KYABARIA.jp 1.00
14 osho6 1.00
15 keisuke1316 1.00
16 ronron7777 1.00
17 hide3298 1.00
18 yasu.com 1.00
19 Shot-A0033 1.00
20 tama0105 1.00
21 ossiiyy 1.00
22 Reiji.Kiko 1.00
23 400sky 1.00
24 makomichi 1.00
25 shadows845 1.00
26 mirrror2017 1.00
27 abe1988jp 1.00
28 clutch6115 1.00
29 loapeace 1.00
30 iris0203 1.00
31 massan7 1.00
32 pokarinjpt2 1.00
33 yukritnak 1.00
34 akonishi 1.00
35 nonrio 1.00
36 namazu66 1.00
37 timaroc 1.00
38 GenHayao 1.00
39 yami_vreco 1.00
40 SilkJastice 1.00
41 unko333 1.00
42 mikanpoker 1.00
43 kazu1979 1.00
44 b.p.m888 1.00
45 kuriatsu0220 1.00
46 gvkjzb 1.00