2017/8/17 Stage2

1 Mangu_nakano 26.33 Entry to Stage3
1 abe1988jp 26.33 Entry to Stage3
1 hask13 26.33 Entry to Stage3
1 mori_no_kuma 26.33 Entry to Stage3
1 nobu2004 26.33 Entry to Stage3
1 puroppu1966 26.33 Entry to Stage3
1 raindaiou 26.33 Entry to Stage3
1 tckw_act 26.33 Entry to Stage3
9 shadows845 16.45 $8
10 rgi091 15.66
11 yebisu840 14.98
12 Reiji.Kiko 1.00
13 gainare 1.00
14 satou0830 1.00
15 400sky 1.00
16 msnhrt 1.00
17 osho6 1.00
18 pokarinjpt2 1.00
19 hide3298 1.00
20 V-THANDER 1.00
21 Shot-A0033 1.00
22 NUDE TRUMP 1.00
23 c-mass-r 1.00
24 SAEC308 1.00
25 JazonSant 1.00
26 yami_vreco 1.00
27 megannee 1.00
28 namazu66 1.00
29 tama0105 1.00
30 ARU791017 1.00
31 kuriatsu0220 1.00
32 gvkjzb 1.00
33 KAZU04 1.00
34 8197kotonoha 1.00
35 makomichi 1.00
36 yoshi-dayo 1.00
37 thehotair 1.00
38 hottutashou 1.00
39 sgwr 1.00
40 mikanpoker 1.00
41 daiki_1982 1.00
42 massan7 1.00
43 yukritnak 1.00
44 tobisakihiro 1.00