2017/8/15 Stage2

1 8197kotonoha 25.40 Entry to Stage3
1 GenHayao 25.40 Entry to Stage3
1 LongTail555 25.40 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 25.40 Entry to Stage3
1 morip0126 25.40 Entry to Stage3
1 sgwr 25.40 Entry to Stage3
1 yebisu840 25.40 Entry to Stage3
8 nekorinten 16.03 $4
9 gvkjzb 15.17
10 pokarinjpt2 1.00
11 tomobro845 1.00
12 V-THANDER 1.00
13 cocotomimi 1.00
14 hide3298 1.00
15 kwijang 1.00
16 esu7739888 1.00
17 Gropp31 1.00
18 myoro 1.00
19 osho6 1.00
20 ARU791017 1.00
21 JazonSant 1.00
22 makomichi 1.00
23 hidenori0313 1.00
24 nkdc 1.00
25 hybridge 1.00
26 massan7 1.00
27 SushiNeko 1.00
28 Nakajin88 1.00
29 namazu66 1.00
30 tobisakihiro 1.00
31 daiki_1982 1.00
32 abe1988jp 1.00
33 ossiiyy 1.00
34 jpmm812 1.00
35 Aki-129 1.00
36 showbyrook 1.00
37 msnhrt 1.00