2017/8/12 Stage3

1 hendrix9jp 92.99 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 love ootoya 92.99 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 naokichi0601 92.99 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 nobukatsu 92.99 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
1 sinoue 92.99 $150 + Entry to JapanOpen FinalRound
6 massan7 59.11 $150
7 abusheng 54.80 $150
8 plazawolf 51.32 $150
9 sou105 48.44 $150
10 abe1988jp 46.01 $150
11 phiBms 43.91 $150
12 tousei 42.09 $150
13 rinakuro 40.47 $20
14 1942301 39.04
15 yebisu840 37.75
16 chisepyon 36.58
17 satou0830 35.52
18 r361n4 34.55
19 uratouri6 33.65
20 takataka2014 32.83
21 mirrror2017 32.06
22 umiushi 31.34
23 kenbay1998 30.68
24 GINNAN701 30.05
25 Nakajin88 29.47
26 snamon 28.91
27 k@eirikai 28.39
28 yuyuko3 27.90
29 ay_noname 27.43
30 tobisakihiro 26.99
31 Queen_nin88 26.56
32 NUDE TRUMP 26.16
33 berl516 25.78
34 ayangel 25.41
35 sgwr 25.06
36 mkqa12 24.72
37 gvkjzb 24.40
38 nkdc 24.09
39 2jigenn 23.79
40 namazu66 23.50
41 Reiji.Kiko 23.23
42 skynote5857 22.96
43 SushiNeko 22.70
44 keygnu5963 22.46
45 yyfk 22.22
46 kasutera6289 21.99
47 400sky 21.76
48 JpnMcCartney 21.54
49 LUKEjp 21.33
50 hottutashou 21.13
51 millay1114 1.00
52 flamingosena 1.00
53 superotousan 1.00
54 SETOUCHIJack 1.00
55 trappers012 1.00
56 YoonMi1213 1.00
57 suckshine 1.00
58 wabisan 1.00
59 pipipi-suke 1.00
60 pokerKY 1.00
61 yakki-810 1.00
62 ruicosta1113 1.00
63 8197kotonoha 1.00
64 daiki_1982 1.00
65 yume_AG 1.00
66 tgif2010 1.00
67 spearib 1.00
68 naohide 1.00
69 size-O 1.00
70 ampm24 1.00
71 naruhhudesu 1.00
72 suikaa 1.00
73 yalsuku 1.00
74 SilkJastice 1.00
75 gainare 1.00
76 anegosans 1.00
77 c_natsu 1.00
78 JazonSant 1.00
79 Y.Ako0426 1.00
80 n2on2o 1.00
81 wade.dunk 1.00
82 akonishi 1.00
83 hidenori0313 1.00
84 domal555 1.00
85 gdjapan 1.00
86 tai1ro 1.00
87 seijukoh 1.00
88 clutch6115 1.00
89 GaKKiT888 1.00
90 aoi_shieokum 1.00
91 settiman 1.00
92 yukapaka2 1.00
93 baiagura50mg 1.00
94 mixjuice 1.00
95 hyahhoo3 1.00
96 hybridge 1.00
97 cocotomimi 1.00
98 rada_napo 1.00
99 occhii555 1.00
100 mitumau 1.00
101 xyz0402jp 1.00
102 jindai68 1.00
103 ellen.lily3 1.00
104 yamazen 1.00
105 hikarubw 1.00
106 mango pony 1.00
107 nonrio 1.00
108 otai3 1.00
109 oxnoaxo 1.00
110 pokarinjpt2 1.00
111 yuppenyuppen 1.00
112 nesu28 1.00
113 katuwo 1.00
114 V-THANDER 1.00
115 LongTail555 1.00
116 furikake0112 1.00
117 marshal_024 1.00
118 tatsuya168 1.00
119 kakipp 1.00
120 edo1003 1.00
121 ioil 1.00
122 yami_vreco 1.00
123 koud0429 1.00
124 trad_mac 1.00
125 Hachi@RS 1.00
126 KAZU04 1.00
127 ysatousuke 1.00
128 senpai-m 1.00
129 b.p.m888 1.00
130 Sho.00 1.00
131 riseel 1.00
132 mikanpoker 1.00
133 tomobro845 1.00
134 TAATSU16 1.00
135 hanyagon 1.00
136 kingryoji 1.00
137 sho04 1.00
138 h.takaya 1.00
139 gongping 1.00
140 KOH_BAN 1.00
141 d51m77t 1.00
142 hirokun0303 1.00
143 hide3298 1.00
144 tama0105 1.00
145 tetsuzu 1.00
146 RandA211 1.00
147 KQQQ 1.00
148 samoedo1983 1.00
149 48ken 1.00
150 minnieAK 1.00
151 denchu 1.00
152 righthorizon 1.00
153 YuuKIDz1203 1.00
154 showbyrook 1.00
155 Jet-black32 1.00
156 katsuo4545 1.00
157 take26 1.00
158 SAEC308 1.00
159 HFSS2015 1.00
160 Shot-A0033 1.00
161 pbirdyellow 1.00
162 lustij 1.00
163 orenoie2525 1.00
164 takayuki1111 1.00
165 ossiiyy 1.00
166 0 itapro 0 1.00
167 propofol-san 1.00
168 q701k701 1.00
169 msnhrt 1.00
170 yoshitada 1.00
171 neon0610 1.00
172 kacsan8698 1.00
173 win183 1.00
174 makomichi 1.00
175 Yuriaaaaa 1.00
176 maro867 1.00
177 rgi091 1.00
178 jpmm812 1.00
179 satatsu11 1.00
180 jumbo tree 1.00
181 kou324 1.00
182 f35st 1.00
183 shinbigan 1.00
184 moshirobo 1.00
185 nobu2004 1.00
186 maedatokai2 1.00
187 balbazar02 1.00
188 Hiroro_JP 1.00
189 aoi_yuuki 1.00
190 cna-new1 1.00
191 kirinex 1.00
192 yuk-16604 1.00
193 Asteria NW 1.00
194 19860921 1.00
195 Shinji777 1.00
196 KYABARIA.jp 1.00
197 Foxy1029 1.00
198 nagadon 1.00
199 esu7739888 1.00
200 Sota3 1.00