2017/6/4 Stage2

1 19860921 26.08 Entry to Stage3
1 400sky 26.08 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 26.08 Entry to Stage3
1 GenHayao 26.08 Entry to Stage3
1 domal555 26.08 Entry to Stage3
1 koki873 26.08 Entry to Stage3
1 massan7 26.08 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.08 Entry to Stage3
1 occhiken 26.08 Entry to Stage3
1 oneofbinah 26.08 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.08 Entry to Stage3
12 londonb415 15.96 $0
13 unko333 15.38
14 hottutashou 14.85
15 InShibuya 1.00
16 PPineApple 1.00
17 ebizo216 1.00
18 oneoar 1.00
19 KAZU04 1.00
20 genzo510 1.00
21 mkqa12 1.00
22 takutaku71 1.00
23 Mastermoto#1 1.00
24 STARBUCKSJPN 1.00
25 1942301 1.00
26 Shot-A0033 1.00
27 TQRU 1.00
28 morihouse 1.00
29 Shota.Naga 1.00
30 nobu2004 1.00
31 namazu66 1.00
32 esu7739888 1.00
33 bluesnow075 1.00
34 shoichi3106 1.00
35 rgi091 1.00
36 NUDE TRUMP 1.00
37 giri1208 1.00
38 nogi_soraya 1.00
39 luke sato 1.00
40 k_k_hiroki 1.00
41 AshLynx 1.00
42 HIRO778 1.00
43 pokarinjpt2 1.00
44 NAC_00117 1.00
45 nonrio 1.00
46 yako1gou 1.00
47 ossiiyy 1.00
48 wataru6 1.00
49 makicchi 1.00
50 Reiji.Kiko 1.00
51 SAEC308 1.00
52 msnhrt 1.00
53 BufferinA 1.00
54 makomichi 1.00
55 kanagawa70 1.00