2017/7/6 Stage2

1 GenHayao 26.76 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.76 Entry to Stage3
1 Nakajin88 26.76 Entry to Stage3
1 Shinji777 26.76 Entry to Stage3
1 chisepyon 26.76 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.76 Entry to Stage3
1 howuleft? 26.76 Entry to Stage3
1 kanagawa70 26.76 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.76 Entry to Stage3
1 murasak1 26.76 Entry to Stage3
1 take26 26.76 Entry to Stage3
12 bluesnow075 16.37 $6
13 Shota.Naga 15.76
14 hidenori0313 15.23
15 Raven_momo 1.00
16 400sky 1.00
17 teito326 1.00
18 GODDESS117 1.00
19 sakurai0612 1.00
20 yebisu840 1.00
21 pokarinjpt2 1.00
22 massan7 1.00
23 ayangel 1.00
24 yami_vreco 1.00
25 8197kotonoha 1.00
26 medama25 1.00
27 hide3298 1.00
28 ak-kami05 1.00
29 unko333 1.00
30 ossiiyy 1.00
31 jam5714 1.00
32 oneoar 1.00
33 V-THANDER 1.00
34 namazu66 1.00
35 tamurin 1.00
36 kiki6129 1.00
37 makomichi 1.00
38 Reiji.Kiko 1.00
39 JazonSant 1.00
40 soad12ny 1.00
41 HIRO1008 1.00
42 b.p.m888 1.00
43 giri00 1.00
44 oneofbinah 1.00
45 syogo4405 1.00
46 giri1208 1.00
47 k@eirikai 1.00
48 esu7739888 1.00
49 rgi091 1.00
50 NUDE TRUMP 1.00
51 londonb415 1.00
52 trad_mac 1.00
53 norakoqueen 1.00
54 macorinu 1.00
55 masach1219 1.00
56 cocotomimi 1.00
57 Shot-A0033 1.00
58 osho6 1.00