2017/7/6 Stage2

1 Gropp31 26.31 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.31 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.31 Entry to Stage3
1 namazu66 26.31 Entry to Stage3
1 oneofbinah 26.31 Entry to Stage3
1 osho6 26.31 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.31 Entry to Stage3
1 rgi091 26.31 Entry to Stage3
1 soad12ny 26.31 Entry to Stage3
1 take26 26.31 Entry to Stage3
11 tobisakihiro 16.20 $4
12 Shinji777 15.55
13 8197kotonoha 14.98
14 Reiji.Kiko 1.00
15 makomichi 1.00
16 daiki_1982 1.00
17 kanagawa70 1.00
18 howuleft? 1.00
19 400sky 1.00
20 ossiiyy 1.00
21 saiys 1.00
22 Shot-A0033 1.00
23 cocotomimi 1.00
24 hottutashou 1.00
25 londonb415 1.00
26 noritama888 1.00
27 yebisu840 1.00
28 Mangu_nakano 1.00
29 takamimo 1.00
30 macorinu 1.00
31 hidenori0313 1.00
32 NUDE TRUMP 1.00
33 Rikky-Mo 1.00
34 KOH_BAN 1.00
35 V-THANDER 1.00
36 jiro simamu 1.00
37 GenHayao 1.00
38 GODDESS117 1.00
39 unko333 1.00
40 yami_vreco 1.00
41 kiki6129 1.00
42 massan7 1.00
43 Mastermoto#1 1.00
44 SYOTYOU 1.00
45 Nakajin88 1.00
46 JazonSant 1.00
47 masach1219 1.00
48 domal555 1.00
49 esu7739888 1.00
50 hide3298 1.00
51 ichizane 1.00
52 seijukoh 1.00