1920340942

2017/7/5 Stage2

1 Shinji777 25.73 Entry to Stage3
1 bluesnow075 25.73 Entry to Stage3
1 esu7739888 25.73 Entry to Stage3
1 kanagawa70 25.73 Entry to Stage3
1 ossiiyy 25.73 Entry to Stage3
1 yasu925 25.73 Entry to Stage3
1 yoshi-dayo 25.73 Entry to Stage3
8 giri1208 16.23 $6
9 sgwr 15.36
10 unko333 1.00
11 londonb415 1.00
12 hokage.com 1.00
13 pokarinjpt2 1.00
14 tobisakihiro 1.00
15 rgi091 1.00
16 makomichi 1.00
17 aoyagi 1.00
18 Shot-A0033 1.00
19 hybridge 1.00
20 shadows845 1.00
21 400sky 1.00
22 trad_mac 1.00
23 NUDE TRUMP 1.00
24 tama0105 1.00
25 mikanpoker 1.00
26 Mangu_nakano 1.00
27 JazonSant 1.00
28 kukosan 1.00
29 hottutashou 1.00
30 TAATSU16 1.00
31 V-THANDER 1.00
32 namazu66 1.00
33 8197kotonoha 1.00
34 osho6 1.00
35 take26 1.00
36 yami_vreco 1.00
37 Nakajin88 1.00
38 arakens 1.00