2017/7/3 Stage2

1 400sky 26.06 Entry to Stage3
1 Shinji777 26.06 Entry to Stage3
1 V-THANDER 26.06 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.06 Entry to Stage3
1 cocotomimi 26.06 Entry to Stage3
1 kkkei0930 26.06 Entry to Stage3
1 tama0105 26.06 Entry to Stage3
1 tamurin 26.06 Entry to Stage3
1 yasu925 26.06 Entry to Stage3
1 you-hanabusa 26.06 Entry to Stage3
11 hidenori0313 16.05 $2
12 giri1208 15.41
13 hipppo8 14.84
14 sakurai0612 1.00
15 hottutashou 1.00
16 Yamakkiwo 1.00
17 londonb415 1.00
18 sigareeeta 1.00
19 8197kotonoha 1.00
20 yebisu840 1.00
21 msnhrt 1.00
22 makomichi 1.00
23 shadows845 1.00
24 Kabukityo- 1.00
25 JazonSant 1.00
26 esu7739888 1.00
27 Le Tour777 1.00
28 rgi091 1.00
29 ossiiyy 1.00
30 kanagawa70 1.00
31 namazu66 1.00
32 unko333 1.00
33 boru8000 1.00
34 tomp111 1.00
35 I AM YAMADA 1.00
36 trad_mac 1.00
37 take26 1.00
38 osho6 1.00
39 massan7 1.00
40 Shot-A0033 1.00
41 Free/g.style 1.00
42 tobisakihiro 1.00
43 seijukoh 1.00
44 pogo39 1.00
45 tetsu8 1.00
46 moon1963 1.00
47 Mangu_nakano 1.00
48 pokarinjpt2 1.00
49 mikanpoker 1.00
50 KH scratch 1.00
51 7nanachan 1.00