2017/7/2 Stage2

1 8197kotonoha 25.73 Entry to Stage3
1 GenHayao 25.73 Entry to Stage3
1 giri1208 25.73 Entry to Stage3
1 hottutashou 25.73 Entry to Stage3
1 kanagawa70 25.73 Entry to Stage3
1 torakky728 25.73 Entry to Stage3
1 trad_mac 25.73 Entry to Stage3
8 Mangu_nakano 16.23 $6
9 pokarinjpt2 15.36
10 sgwr 1.00
11 timaroc 1.00
12 rgi091 1.00
13 unko333 1.00
14 pi-hikaru 1.00
15 SAEC308 1.00
16 400sky 1.00
17 yasu925 1.00
18 NUDE TRUMP 1.00
19 namazu66 1.00
20 bluesnow075 1.00
21 GODDESS117 1.00
22 lane.lane.k 1.00
23 Shot-A0033 1.00
24 aruru101 1.00
25 massan7 1.00
26 esu7739888 1.00
27 Reiji.Kiko 1.00
28 makomichi 1.00
29 rouletter72 1.00
30 londonb415 1.00
31 moon1963 1.00
32 mikanpoker 1.00
33 ossiiyy 1.00
34 msnhrt 1.00
35 hide3298 1.00
36 osho6 1.00
37 yebisu840 1.00
38 hanyagon 1.00