2017/7/2 Stage2

1 Mangu_nakano 26.05 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.05 Entry to Stage3
1 hokage.com 26.05 Entry to Stage3
1 massan7 26.05 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.05 Entry to Stage3
1 ossiiyy 26.05 Entry to Stage3
1 seijukoh 26.05 Entry to Stage3
1 ysatousuke 26.05 Entry to Stage3
9 coffee.ns 16.28 $6
10 Nakajin88 15.49
11 hottutashou 14.82
12 yasu925 1.00
13 pokarinjpt2 1.00
14 kanagawa70 1.00
15 NUDE TRUMP 1.00
16 esu7739888 1.00
17 makomichi 1.00
18 GODDESS117 1.00
19 Shot-A0033 1.00
20 bluesnow075 1.00
21 rgi091 1.00
22 Kuroto345 1.00
23 giri1208 1.00
24 maestro1127 1.00
25 namazu66 1.00
26 trad_mac 1.00
27 GenHayao 1.00
28 8197kotonoha 1.00
29 Mastermoto#1 1.00
30 yebisu840 1.00
31 rouletter72 1.00
32 400sky 1.00
33 unko333 1.00
34 osho6 1.00
35 kojidooon 1.00
36 londonb415 1.00
37 hide3298 1.00
38 moon1963 1.00
39 shoichi3106 1.00
40 jamjamboys 1.00
41 msnhrt 1.00
42 timaroc 1.00
43 hanyagon 1.00