2017/6/30 Stage2

1 JazonSant 25.73 Entry to Stage3
1 giri1208 25.73 Entry to Stage3
1 kanagawa70 25.73 Entry to Stage3
1 makomichi 25.73 Entry to Stage3
1 oneofbinah 25.73 Entry to Stage3
1 osho6 25.73 Entry to Stage3
1 yuhken 25.73 Entry to Stage3
8 massan7 16.23 $6
9 londonb415 15.36
10 400sky 1.00
11 hottutashou 1.00
12 ossiiyy 1.00
13 esu7739888 1.00
14 pokarinjpt2 1.00
15 8197kotonoha 1.00
16 NUDE TRUMP 1.00
17 mikanpoker 1.00
18 rgi091 1.00
19 yami_vreco 1.00
20 nobu2004 1.00
21 shadows845 1.00
22 V-THANDER 1.00
23 Reiji.Kiko 1.00
24 suisan 1.00
25 ebizo216 1.00
26 7nanachan 1.00
27 daiki_1982 1.00
28 mmnDX 1.00
29 namazu66 1.00
30 vodka4649 1.00
31 Le Tour777 1.00
32 kuriatsu0220 1.00
33 Ken_42001 1.00
34 bluesnow075 1.00
35 Mangu_nakano 1.00
36 shino9292 1.00
37 Shot-A0033 1.00
38 hide3298 1.00