2017/6/29 Stage2

1 Reiji.Kiko 26.55 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 26.55 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.55 Entry to Stage3
1 londonb415 26.55 Entry to Stage3
1 makosuke 26.55 Entry to Stage3
1 namazu66 26.55 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.55 Entry to Stage3
1 rgi091 26.55 Entry to Stage3
1 yamatatsu 26.55 Entry to Stage3
1 yasu925 26.55 Entry to Stage3
11 trad_mac 16.34 $6
12 4521taka 15.69
13 ebizo216 15.11
14 kenken228 1.00
15 8197kotonoha 1.00
16 massan7 1.00
17 ossiiyy 1.00
18 yebisu840 1.00
19 V-THANDER 1.00
20 osho6 1.00
21 maimisa 1.00
22 JazonSant 1.00
23 bark2110 1.00
24 TAATSU16 1.00
25 makomichi 1.00
26 Mangu_nakano 1.00
27 starwolfts 1.00
28 Gropp31 1.00
29 take26 1.00
30 400sky 1.00
31 unko333 1.00
32 hidenori0313 1.00
33 yuhken 1.00
34 hottutashou 1.00
35 yami_vreco 1.00
36 giri1208 1.00
37 koud0429 1.00
38 GenHayao 1.00
39 ky1231 1.00
40 sgwr 1.00
41 shadows845 1.00
42 LUKEjp 1.00
43 ID:MarkN 1.00
44 RuiTom 1.00
45 ken463 1.00
46 luke sato 1.00
47 BufferinA 1.00
48 soad12ny 1.00
49 kanagawa70 1.00
50 seijukoh 1.00
51 oneofbinah 1.00
52 taka373 1.00
53 kkkei0930 1.00