2017/6/28 Stage2

1 400sky 26.79 Entry to Stage3
1 JazonSant 26.79 Entry to Stage3
1 ebizo216 26.79 Entry to Stage3
1 hottutashou 26.79 Entry to Stage3
1 londonb415 26.79 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.79 Entry to Stage3
1 oneofbinah 26.79 Entry to Stage3
1 rgi091 26.79 Entry to Stage3
1 takayuki1994 26.79 Entry to Stage3
1 tomp111 26.79 Entry to Stage3
11 unko333 16.49 $8
12 msnhrt 15.83
13 esu7739888 15.25
14 Reiji.Kiko 1.00
15 cocotomimi 1.00
16 pokarinjpt2 1.00
17 yebisu840 1.00
18 ysatousuke 1.00
19 Mangu_nakano 1.00
20 ossiiyy 1.00
21 namazu66 1.00
22 8197kotonoha 1.00
23 Ken_42001 1.00
24 maro867 1.00
25 Yutaaa 1.00
26 yamatatsu 1.00
27 FUKUPLATA 1.00
28 m8080 1.00
29 luck3141 1.00
30 bluesnow075 1.00
31 makomichi 1.00
32 Shot-A0033 1.00
33 meganegan0-0 1.00
34 GODDESS117 1.00
35 giri1208 1.00
36 kanagawa70 1.00
37 LUKEjp 1.00
38 kukosan 1.00
39 rice116 1.00
40 yami_vreco 1.00
41 777fufufu 1.00
42 Kazu1969 1.00
43 shadows845 1.00
44 trad_mac 1.00
45 yuhken 1.00
46 Le Tour777 1.00
47 tobisakihiro 1.00
48 massan7 1.00
49 sryota0207 1.00
50 bussan0916 1.00
51 osho6 1.00
52 take26 1.00
53 griffon938 1.00
54 luke sato 1.00