2017/6/28 Stage2

1 GenHayao 26.58 Entry to Stage3
1 daiki_1982 26.58 Entry to Stage3
1 ebizo216 26.58 Entry to Stage3
1 gainare 26.58 Entry to Stage3
1 namazu66 26.58 Entry to Stage3
1 sgwr 26.58 Entry to Stage3
1 soad12ny 26.58 Entry to Stage3
1 tk_tkm 26.58 Entry to Stage3
1 yami_vreco 26.58 Entry to Stage3
10 esu7739888 16.47 $8
11 londonb415 15.75
12 maro867 15.12
13 JUJU1922 1.00
14 rgi091 1.00
15 seijukoh 1.00
16 take26 1.00
17 giri1208 1.00
18 Kazu1969 1.00
19 mikanpoker 1.00
20 noritama888 1.00
21 unko333 1.00
22 tama0105 1.00
23 LUKEjp 1.00
24 massan7 1.00
25 Shot-A0033 1.00
26 tobisakihiro 1.00
27 hottutashou 1.00
28 pokarinjpt2 1.00
29 400sky 1.00
30 trad_mac 1.00
31 rice116 1.00
32 oneofbinah 1.00
33 Mangu_nakano 1.00
34 makomichi 1.00
35 Ken_42001 1.00
36 saiys 1.00
37 lane.lane.k 1.00
38 luke sato 1.00
39 Reiji.Kiko 1.00
40 bluesnow075 1.00
41 kanagawa70 1.00
42 8197kotonoha 1.00
43 osho6 1.00
44 ossiiyy 1.00
45 GODDESS117 1.00
46 tamurin 1.00
47 kuroasagi 1.00
48 310tomo 1.00
49 ma-kun1103 1.00