2017/6/27 Stage2

1 853224794 26.06 Entry to Stage3
1 LUKEjp 26.06 Entry to Stage3
1 Shot-A0033 26.06 Entry to Stage3
1 caizhai723 26.06 Entry to Stage3
1 chisepyon 26.06 Entry to Stage3
1 fumi2323 26.06 Entry to Stage3
1 giri1208 26.06 Entry to Stage3
1 puroppu1966 26.06 Entry to Stage3
1 yami_vreco 26.06 Entry to Stage3
1 yebisu840 26.06 Entry to Stage3
11 trad_mac 16.05 $2
12 namazu66 15.41
13 esu7739888 14.84
14 sgwr 1.00
15 hottutashou 1.00
16 rouletter72 1.00
17 osho6 1.00
18 8197kotonoha 1.00
19 mikiT113 1.00
20 Mangu_nakano 1.00
21 LaughingMenX 1.00
22 TT29500 1.00
23 massan7 1.00
24 icchan4970 1.00
25 makomichi 1.00
26 TAATSU16 1.00
27 tobisakihiro 1.00
28 rgi091 1.00
29 kukosan 1.00
30 pokarinjpt2 1.00
31 yasu925 1.00
32 400sky 1.00
33 nobu2004 1.00
34 sakurai0612 1.00
35 mikanpoker 1.00
36 oneofbinah 1.00
37 ebizo216 1.00
38 k@eirikai 1.00
39 londonb415 1.00
40 shadows845 1.00
41 GenHayao 1.00
42 FUKUPLATA 1.00
43 yuhken 1.00
44 shafi@jp 1.00
45 maro867 1.00
46 Kazu1969 1.00
47 momojirou 1.00
48 take26 1.00
49 bluesnow075 1.00
50 tetsu0120 1.00
51 Reiji.Kiko 1.00