2017/6/27 Stage2

1 JazonSant 26.31 Entry to Stage3
1 LUKEjp 26.31 Entry to Stage3
1 hide3298 26.31 Entry to Stage3
1 kanagawa70 26.31 Entry to Stage3
1 londonb415 26.31 Entry to Stage3
1 makicchi 26.31 Entry to Stage3
1 namazu66 26.31 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.31 Entry to Stage3
1 take26 26.31 Entry to Stage3
1 unko333 26.31 Entry to Stage3
11 massan7 16.20 $4
12 hidenori0313 15.55
13 rgi091 14.98
14 nobu2004 1.00
15 ebizo216 1.00
16 8197kotonoha 1.00
17 wasp4140 1.00
18 400sky 1.00
19 esu7739888 1.00
20 yami_vreco 1.00
21 huruhi 1.00
22 yasu925 1.00
23 trad_mac 1.00
24 sgwr 1.00
25 yebisu840 1.00
26 tobisakihiro 1.00
27 sakurai0612 1.00
28 Reiji.Kiko 1.00
29 makomichi 1.00
30 GenHayao 1.00
31 TAATSU16 1.00
32 shadows845 1.00
33 giri1208 1.00
34 mikanpoker 1.00
35 bluesnow075 1.00
36 satatsu11 1.00
37 noritama888 1.00
38 osho6 1.00
39 rouletter72 1.00
40 msnhrt 1.00
41 caizhai723 1.00
42 saiys 1.00
43 oneofbinah 1.00
44 chisepyon 1.00
45 k@eirikai 1.00
46 Mangu_nakano 1.00
47 tama0105 1.00
48 shafi@jp 1.00
49 Shot-A0033 1.00
50 310tomo 1.00
51 abusheng 1.00
52 hottutashou 1.00