1920340925

2017/6/26 Stage2

1 Le Tour777 26.55 Entry to Stage3
1 chisepyon 26.55 Entry to Stage3
1 kanagawa70 26.55 Entry to Stage3
1 luke sato 26.55 Entry to Stage3
1 namazu66 26.55 Entry to Stage3
1 oneofbinah 26.55 Entry to Stage3
1 osho6 26.55 Entry to Stage3
1 satopon0 26.55 Entry to Stage3
1 shadows845 26.55 Entry to Stage3
1 trad_mac 26.55 Entry to Stage3
11 8197kotonoha 16.34 $6
12 sakurai0612 15.69
13 LUKEjp 15.11
14 Reiji.Kiko 1.00
15 makomichi 1.00
16 yama1215 1.00
17 kreutzer0704 1.00
18 bluesnow075 1.00
19 JazonSant 1.00
20 wasp4140 1.00
21 ebizo216 1.00
22 fishy4flush 1.00
23 giri1208 1.00
24 400sky 1.00
25 shafi@jp 1.00
26 hiyokomaturi 1.00
27 maestro1127 1.00
28 GenHayao 1.00
29 take26 1.00
30 252triumph 1.00
31 yami_vreco 1.00
32 yumakurio 1.00
33 mikanpoker 1.00
34 progresara 1.00
35 FUKUPLATA 1.00
36 nobu2004 1.00
37 rouletter72 1.00
38 hottutashou 1.00
39 SnakeHips97 1.00
40 hidenori0313 1.00
41 k@eirikai 1.00
42 esu7739888 1.00
43 londonb415 1.00
44 Mangu_nakano 1.00
45 pokarinjpt2 1.00
46 yasu925 1.00
47 Gakks 1.00
48 cocotomimi 1.00
49 Shot-A0033 1.00
50 yebisu840 1.00
51 syogyo_mujo 1.00
52 massan7 1.00
53 rgi091 1.00