1920340924

2017/6/26 Stage2

1 310tomo 25.82 Entry to Stage3
1 Le Tour777 25.82 Entry to Stage3
1 ebizo216 25.82 Entry to Stage3
1 hide3298 25.82 Entry to Stage3
1 k_k_hiroki 25.82 Entry to Stage3
1 nobu2004 25.82 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.82 Entry to Stage3
1 tama0105 25.82 Entry to Stage3
1 yami_vreco 25.82 Entry to Stage3
1 yasu925 25.82 Entry to Stage3
11 namazu66 15.90 $0
12 chisepyon 15.27
13 Mangu_nakano 1.00
14 love ootoya 1.00
15 osho6 1.00
16 makomichi 1.00
17 tobisakihiro 1.00
18 LUKEjp 1.00
19 moon1963 1.00
20 tamurin 1.00
21 rgi091 1.00
22 ttshead 1.00
23 take26 1.00
24 hidenori0313 1.00
25 Shot-A0033 1.00
26 trad_mac 1.00
27 yuhken 1.00
28 tokoeisu 1.00
29 luke sato 1.00
30 sha1479 1.00
31 hottutashou 1.00
32 yebisu840 1.00
33 mikanpoker 1.00
34 400sky 1.00
35 shoichi3106 1.00
36 shadows845 1.00
37 massan7 1.00
38 kanagawa70 1.00
39 esu7739888 1.00
40 8197kotonoha 1.00
41 cocotomimi 1.00
42 Kazu1969 1.00
43 gainare 1.00
44 giri1208 1.00
45 bluesnow075 1.00
46 londonb415 1.00
47 oneofbinah 1.00
48 GenHayao 1.00
49 k@eirikai 1.00
50 paeruzoku 1.00