1920340922

2017/6/25 Stage2

1 IMF888 25.40 Entry to Stage3
1 Mastermoto#1 25.40 Entry to Stage3
1 hide3298 25.40 Entry to Stage3
1 massan7 25.40 Entry to Stage3
1 msnhrt 25.40 Entry to Stage3
1 oneofbinah 25.40 Entry to Stage3
1 yasu925 25.40 Entry to Stage3
8 milijulie 16.03 $4
9 giri1208 15.17
10 pokarinjpt2 1.00
11 unko333 1.00
12 TAATSU16 1.00
13 LUKEjp 1.00
14 makomichi 1.00
15 yami_vreco 1.00
16 hottutashou 1.00
17 bluesnow075 1.00
18 Le Tour777 1.00
19 8197kotonoha 1.00
20 luke sato 1.00
21 yebisu840 1.00
22 namazu66 1.00
23 1942301 1.00
24 GenHayao 1.00
25 mikanpoker 1.00
26 ebizo216 1.00
27 kanagawa70 1.00
28 rgi091 1.00
29 londonb415 1.00
30 400sky 1.00
31 millay1114 1.00
32 esu7739888 1.00
33 Reiji.Kiko 1.00
34 k_k_hiroki 1.00
35 saiys 1.00
36 Mangu_nakano 1.00
37 Shot-A0033 1.00