2017/6/25 Stage2

1 8197kotonoha 25.75 Entry to Stage3
1 TAATSU16 25.75 Entry to Stage3
1 boru8000 25.75 Entry to Stage3
1 maestro1127 25.75 Entry to Stage3
1 mikanpoker 25.75 Entry to Stage3
1 oneofbinah 25.75 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 25.75 Entry to Stage3
1 seijukoh 25.75 Entry to Stage3
9 SushiNeko 16.10 $4
10 Mangu_nakano 15.32
11 400sky 1.00
12 kanagawa70 1.00
13 yebisu840 1.00
14 Le Tour777 1.00
15 hide3298 1.00
16 Maggressive 1.00
17 1942301 1.00
18 ebizo216 1.00
19 namazu66 1.00
20 giri1208 1.00
21 msnhrt 1.00
22 ossiiyy 1.00
23 lane.lane.k 1.00
24 akonishi 1.00
25 yami_vreco 1.00
26 tamurin 1.00
27 londonb415 1.00
28 rgi091 1.00
29 yasu925 1.00
30 massan7 1.00
31 wataru6 1.00
32 Mastermoto#1 1.00
33 esu7739888 1.00
34 bluesnow075 1.00
35 nobu2004 1.00
36 unko333 1.00
37 kojidooon 1.00
38 makomichi 1.00
39 LUKEjp 1.00
40 Shot-A0033 1.00
41 Reiji.Kiko 1.00
42 GenHayao 1.00