2017/6/24 Stage2

1 IMF888 26.53 Entry to Stage3
1 KAZU04 26.53 Entry to Stage3
1 Kabit510 26.53 Entry to Stage3
1 Raika_364 26.53 Entry to Stage3
1 SANA1971 26.53 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.53 Entry to Stage3
1 clutch6115 26.53 Entry to Stage3
1 makomichi 26.53 Entry to Stage3
1 missing0211 26.53 Entry to Stage3
1 nikomaru5 26.53 Entry to Stage3
1 osho6 26.53 Entry to Stage3
1 uhzy-k 26.53 Entry to Stage3
13 michiru3763 16.14 $2
14 400sky 15.59
15 esu7739888 15.10
16 toku4949 1.00
17 Nakajin88 1.00
18 Shot-A0033 1.00
19 Mangu_nakano 1.00
20 mkqa12 1.00
21 shadows845 1.00
22 Tomio927 1.00
23 ossiiyy 1.00
24 takoagemat 1.00
25 righthorizon 1.00
26 tetsu0805 1.00
27 goro1315 1.00
28 massan7 1.00
29 yami_vreco 1.00
30 KAZU27266 1.00
31 k_k_hiroki 1.00
32 ebizo216 1.00
33 takatooo 1.00
34 hide3298 1.00
35 nobu2004 1.00
36 ooj80121 1.00
37 yasu925 1.00
38 namazu66 1.00
39 JazonSant 1.00
40 domal555 1.00
41 makicchi 1.00
42 8197kotonoha 1.00
43 unko333 1.00
44 msnhrt 1.00
45 date003 1.00
46 pipipi-suke 1.00
47 maiuepomu 1.00
48 pokarinjpt2 1.00
49 attack512 1.00
50 kukosan 1.00
51 kuriatsu0220 1.00
52 trad_mac 1.00
53 Ren_Quen 1.00
54 motokin 1.00
55 hottutashou 1.00
56 rgi091 1.00
57 londonb415 1.00
58 paeruzoku 1.00
59 Nogashi715 1.00
60 hanyagon 1.00
61 teruzappe 1.00