2017/6/22 Stage2

1 400sky 26.55 Entry to Stage3
1 8197kotonoha 26.55 Entry to Stage3
1 Maggressive 26.55 Entry to Stage3
1 azure2525 26.55 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.55 Entry to Stage3
1 kanagawa70 26.55 Entry to Stage3
1 kraquosAA 26.55 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.55 Entry to Stage3
1 unko333 26.55 Entry to Stage3
1 yami_vreco 26.55 Entry to Stage3
11 rgi091 16.34 $6
12 ebizo216 15.69
13 JazonSant 15.11
14 ysatousuke 1.00
15 londonb415 1.00
16 domal555 1.00
17 esu7739888 1.00
18 nagadon 1.00
19 giri1208 1.00
20 V-THANDER 1.00
21 SEIYA000 1.00
22 gongna 1.00
23 Shot-A0033 1.00
24 Mangu_nakano 1.00
25 turu_ver969 1.00
26 momoten0141 1.00
27 wataru6 1.00
28 NAC_00117 1.00
29 036ceo 1.00
30 furoito 1.00
31 Shota.Naga 1.00
32 makomichi 1.00
33 take26 1.00
34 trad_mac 1.00
35 yasu925 1.00
36 osho6 1.00
37 hybridge 1.00
38 shadows845 1.00
39 love ootoya 1.00
40 hottutashou 1.00
41 k@eirikai 1.00
42 cactusfridge 1.00
43 LUKEjp 1.00
44 GenHayao 1.00
45 haku777 1.00
46 mikanpoker 1.00
47 Quantum_Au 1.00
48 saiys 1.00
49 massan7 1.00
50 fckey 1.00
51 Reiji.Kiko 1.00
52 zim0505 1.00
53 chisepyon 1.00