2017/6/21 Stage2

1 akonishi 26.98 Entry to Stage3
1 fish0316 26.98 Entry to Stage3
1 komusaka 26.98 Entry to Stage3
1 londonb415 26.98 Entry to Stage3
1 mid55 26.98 Entry to Stage3
1 mikanpoker 26.98 Entry to Stage3
1 nadal4649 26.98 Entry to Stage3
1 oneofbinah 26.98 Entry to Stage3
1 shorta222 26.98 Entry to Stage3
1 tama0105 26.98 Entry to Stage3
1 yami_vreco 26.98 Entry to Stage3
12 ebizo216 16.50 $8
13 seepthru 15.89
14 pokarinjpt2 15.35
15 RushRips 14.86
16 namazu66 1.00
17 Gropp31 1.00
18 yamatatsu 1.00
19 soad12ny 1.00
20 hokage.com 1.00
21 400sky 1.00
22 8197kotonoha 1.00
23 GODDESS117 1.00
24 V-THANDER 1.00
25 Mangu_nakano 1.00
26 yebisu840 1.00
27 makomichi 1.00
28 yasu925 1.00
29 osho6 1.00
30 LUKEjp 1.00
31 Reiji.Kiko 1.00
32 esu7739888 1.00
33 seijukoh 1.00
34 lane.lane.k 1.00
35 S-Yatsuzaki 1.00
36 hottutashou 1.00
37 unko333 1.00
38 Shot-A0033 1.00
39 rgi091 1.00
40 msnhrt 1.00
41 Maggressive 1.00
42 meganegan0-0 1.00
43 takuyak25 1.00
44 kanagawa70 1.00
45 Yebise 1.00
46 hide3298 1.00
47 massan7 1.00
48 take26 1.00
49 shadows845 1.00
50 co1 12 1.00
51 giri1208 1.00
52 JazonSant 1.00
53 nobu2004 1.00
54 bluesnow075 1.00
55 chisepyon 1.00
56 Chrome.com 1.00
57 atsumasa 1.00
58 k@eirikai 1.00
59 trad_mac 1.00