1920340913

2017/6/20 Stage2

1 400sky 26.53 Entry to Stage3
1 JinX.jp 26.53 Entry to Stage3
1 LUKEjp 26.53 Entry to Stage3
1 Mangu_nakano 26.53 Entry to Stage3
1 esu7739888 26.53 Entry to Stage3
1 mid55 26.53 Entry to Stage3
1 millay1114 26.53 Entry to Stage3
1 mirrror2017 26.53 Entry to Stage3
1 osho6 26.53 Entry to Stage3
1 unko333 26.53 Entry to Stage3
1 yuu0914 26.53 Entry to Stage3
12 msnhrt 16.23 $4
13 pokarinjpt2 15.64
14 bluesnow075 15.10
15 londonb415 1.00
16 Shot-A0033 1.00
17 yebisu840 1.00
18 yoshi-dayo 1.00
19 akonishi 1.00
20 domal555 1.00
21 namazu66 1.00
22 Quantum_Au 1.00
23 cocotomimi 1.00
24 genzo510 1.00
25 k@eirikai 1.00
26 massan7 1.00
27 Y.Ako0426 1.00
28 ebizo216 1.00
29 kkkei0930 1.00
30 8197kotonoha 1.00
31 THE ICEMMAN 1.00
32 yasu925 1.00
33 mimama23 1.00
34 sgwr 1.00
35 atsumasa 1.00
36 shadows845 1.00
37 cell-fish634 1.00
38 mikanpoker 1.00
39 V-THANDER 1.00
40 Reiji.Kiko 1.00
41 Tom ko24200 1.00
42 take26 1.00
43 Tomio927 1.00
44 kanagawa70 1.00
45 trad_mac 1.00
46 giri1208 1.00
47 GenHayao 1.00
48 chisepyon 1.00
49 nonrio 1.00
50 makomichi 1.00
51 tcgyuki 1.00
52 rgi091 1.00
53 ucchy 1.00
54 hottutashou 1.00
55 shorta222 1.00
56 nobu2004 1.00
57 Chrome.com 1.00