2017/6/19 Stage2

1 LUKEjp 26.71 Entry to Stage3
1 Reiji.Kiko 26.71 Entry to Stage3
1 SushiNeko 26.71 Entry to Stage3
1 bigtree622 26.71 Entry to Stage3
1 giri1208 26.71 Entry to Stage3
1 gvkjzb 26.71 Entry to Stage3
1 hanamoti 26.71 Entry to Stage3
1 massan7 26.71 Entry to Stage3
1 pokarinjpt2 26.71 Entry to Stage3
1 rgi091 26.71 Entry to Stage3
1 rsxcd479 26.71 Entry to Stage3
1 sakurai0612 26.71 Entry to Stage3
1 timaroc 26.71 Entry to Stage3
1 trad_mac 26.71 Entry to Stage3
15 makicchi 16.10 $0
16 huruhi 15.62
17 daiki_1982 15.18
18 ShakarikiD 1.00
19 400sky 1.00
20 8197kotonoha 1.00
21 yoshi-dayo 1.00
22 sgwr 1.00
23 osho6 1.00
24 msnhrt 1.00
25 tohase777 1.00
26 shadows845 1.00
27 chisepyon 1.00
28 morirom 1.00
29 Kuroto345 1.00
30 Mastermoto#1 1.00
31 londonb415 1.00
32 nanaten0525 1.00
33 Y.Ako0426 1.00
34 take26 1.00
35 akonishi 1.00
36 mid55 1.00
37 hideki971 1.00
38 yasu925 1.00
39 nobu2004 1.00
40 makomichi 1.00
41 hidenori0313 1.00
42 GenHayao 1.00
43 Outback777 1.00
44 yebisu840 1.00
45 ma-kun1103 1.00
46 ysatousuke 1.00
47 millay1114 1.00
48 righthorizon 1.00
49 Mangu_nakano 1.00
50 cocotomimi 1.00
51 kuriatsu0220 1.00
52 JazonSant 1.00
53 pegboarder11 1.00
54 moi-5-maru 1.00
55 Shot-A0033 1.00
56 hottutashou 1.00
57 bluesnow075 1.00
58 k@eirikai 1.00
59 unyu0616 1.00
60 namazu66 1.00
61 gossan_5 1.00
62 unko333 1.00
63 TORAKO741 1.00
64 ebizo216 1.00
65 LaughingMenX 1.00
66 lane.lane.k 1.00
67 mikanpoker 1.00
68 NAC_00117 1.00
69 V-THANDER 1.00
70 esu7739888 1.00