2017/6/19 Stage2

1 JazonSant 26.31 Entry to Stage3
1 LUKEjp 26.31 Entry to Stage3
1 SomariJigen 26.31 Entry to Stage3
1 TheBlakTerr 26.31 Entry to Stage3
1 bluesnow075 26.31 Entry to Stage3
1 gossan_5 26.31 Entry to Stage3
1 kanagawa70 26.31 Entry to Stage3
1 massan7 26.31 Entry to Stage3
1 pokkan531 26.31 Entry to Stage3
1 take26 26.31 Entry to Stage3
1 unko333 26.31 Entry to Stage3
12 moshirobo 16.10 $2
13 shorta222 15.51
14 giri1208 14.98
15 sakurai0612 1.00
16 righthorizon 1.00
17 yamatatsu 1.00
18 GenHayao 1.00
19 V-THANDER 1.00
20 noritama888 1.00
21 NAC_00117 1.00
22 KQQQ 1.00
23 trad_mac 1.00
24 ebizo216 1.00
25 8197kotonoha 1.00
26 k@eirikai 1.00
27 londonb415 1.00
28 yami_vreco 1.00
29 chisepyon 1.00
30 mikanpoker 1.00
31 timaroc 1.00
32 esu7739888 1.00
33 400sky 1.00
34 hottutashou 1.00
35 makomichi 1.00
36 yebisu840 1.00
37 rasukun98 1.00
38 pokarinjpt2 1.00
39 msnhrt 1.00
40 Mastermoto#1 1.00
41 atsumasa 1.00
42 rgi091 1.00
43 ysatousuke 1.00
44 rouletter72 1.00
45 yasu925 1.00
46 namazu66 1.00
47 gainare 1.00
48 satoshi48 1.00
49 hidenori0313 1.00
50 nobu2004 1.00
51 osho6 1.00
52 bigtree622 1.00
53 shadows845 1.00
54 maro867 1.00
55 Mangu_nakano 1.00
56 Shot-A0033 1.00