1920340908

2017/6/18 Stage2

1 55YEN 25.73 Entry to Stage3
1 GODDESS117 25.73 Entry to Stage3
1 kawamoko 25.73 Entry to Stage3
1 londonb415 25.73 Entry to Stage3
1 seijukoh 25.73 Entry to Stage3
1 shadows845 25.73 Entry to Stage3
1 shafi@jp 25.73 Entry to Stage3
8 ebizo216 16.23 $6
9 400sky 15.36
10 makomichi 1.00
11 msnhrt 1.00
12 trad_mac 1.00
13 Mangu_nakano 1.00
14 hottutashou 1.00
15 mitumau 1.00
16 massan7 1.00
17 NAC_00117 1.00
18 1942301 1.00
19 rgi091 1.00
20 cocotomimi 1.00
21 8197kotonoha 1.00
22 osho6 1.00
23 nobu2004 1.00
24 namazu66 1.00
25 GenHayao 1.00
26 bluesnow075 1.00
27 giri1208 1.00
28 Shot-A0033 1.00
29 pokarinjpt2 1.00
30 mikanpoker 1.00
31 HEART0812 1.00
32 unko333 1.00
33 Kuroto345 1.00
34 TAATSU16 1.00
35 yasu925 1.00
36 yebisu840 1.00
37 eringi 1.00
38 esu7739888 1.00